7: THIÊN THẦN CỦA ÁC QUỶ (đam mỹ)

Đăng bởi: nyphanny

Cập nhật: 25-10-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: NyNy Phan Thể loại: 3some, mỹ nhưng câm đại thúc, nhược thụ cường công, niên hạ, HE Văn án Ác quỷ âm mưu vấy bẩn thiên thần Thiên thần âm thầm thanh tẩy ác quỷ... Trắng đen khác biệt dung hoà ĐÃ CÓ BẢN QUYỀN VÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER Published on Wattpad ONLY.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: