amour tourmentée // [kuroken]

Đăng bởi: roxannycoco

Cập nhật: 16-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Amour tourmenteé có nghĩa là nỗi thống khổ trong tình yêu, hay là tình yêu giày vò.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: