[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân

Đăng bởi: rainiebomkum

Cập nhật: 29-11-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: