[BHTT][EDIT-Hoàn] Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng - Diệp Sáp

Đăng bởi: daodinhluyen

Cập nhật: 17-05-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 其实我很纯洁 Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, hài hước, oan gia, thuần khiết, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương +2,3 cái phiên ngoại gì đó. Editor: Bách Linh Nguồn: https://vongtinhgiang.wordpress.com/luu-ly/hoan/th%E1%BA%ADt-ra-thi-ta-r%E1%BA%A5t-thu%E1%BA%A7n-khi%E1%BA%BFt/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: