BinHwan [H] | ABO | Your Scent

Đăng bởi: writefor131

Cập nhật: 08-07-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Title : Your Scent Author : k Pairing : Hanbin × Jinhwan (iKON) Rating : NC-17 Category : ABO, smut, PWP ( Porn without Plot) Status : Complete Summary : "JinHwan trải qua kì phát tình khi đang rời xa Alpha của mình"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: