[BL] [JX3] (ABO) Chính Là Lại Thượng Ngươi

Đăng bởi: MinhVNP

Cập nhật: 21-06-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Dương Tu Dật và Diệp Quân Lịch, một người ở Trường Ca Môn, một người ở Tàng Kiếm Sơn Trang. Cả hai bị gia đình ép thành thân. Dương Tu Dật thích thư tịch về kinh thương, nhưng bị ép gả cho Thống Soái Thiên Sách Phủ Lý Minh Lang. Diệp Quân Lịch thích binh thư, nhưng lại bị gả cho thiếu trang chủ của Bá Đao Sơn Trang Liễu Thần Mục. Trong lúc đoàn rước dâu nghỉ chân qua đêm tại một trấn. Dương Tu Dật và Diệp Quân Lịch đã gặp nhau, sau một hồi nói chuyện cả hai quyết định đổi chỗ cho nhau. Dương Tu Dật đến Bá Đao Sơn Trang còn Diệp Quân Lịch đi Thiên Sách Phủ. Có thể coi đây là phiên bản BL JX3 của "Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý" CP NV chính: CP Sách Tàng - Lý Minh Lang x Diệp Quân Lịch CP Bá Ca - Liễu Thần Mục x Dương Tu Dật CP NV phụ: CP Song Cầm - Dương Mặc Dục x Dương Dạ Thanh CP Sách Bá - Nguyệt Lăng Khiếu x Liễu Thần Lang NV phụ khác CP Tàng Cầm - Diệp Vũ Lan x Dương Dạ Minh Liễu Trạm Huy Tiểu Liễu Và nhiều nv phụ khác nữa

Danh sách chương: