[BnHA] Amnesia (TodoBaku)

Đăng bởi: NekoNekoMeo

Cập nhật: 13-08-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nhân vật là của tác giả Boku no Hero Trừ oc và bối cảnh là của au. "Kacchan gặp sự cố trong một nhiệm vụ, Vì điều đó khiến cậu quên hết tất cả mọi người. Và kẻ thấy tội lỗi trong điều đó nhất là Todoroki Shouto, Bởi vì cậu bị như thế là vì phải cứu hắn trong giây phút sơ ý ..."

Danh sách chương: