Bỏ đi một chút mật ngọt | Sumon

Đăng bởi: ensoleille-

Cập nhật: 05-03-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"chỉ là một chút mật ngọt thôi, không đáng giá bao nhiêu đâu mà anh giữ làm gì!" Highest rank: #2 topyoongi (7/2/2020), #1 bottomjoon (20/2/2020), #7bottomnamjoon (25/2/2020), #9sumon (25/2/2020)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: