Dây Dầu Gai-UWMA (Hemp Rope-WinTeam)

Đăng bởi: hanthanhha

Cập nhật: 04-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cuốn tiểu thuyết thứ 2 của Mẹ Cừu trong series Sợi chỉ đỏ và cùng là Couple thứ 2 trong series Until We Meet Again. Bản dịch tiếng việt dựa trên English ver, Nguồn: https://www.wattpad.com/user/giapohonjati Đã có sự đồng ý của dịch giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: