dayfly | kuroken.

Đăng bởi: ptodaitan

Cập nhật: 10-08-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

bao nhiêu là đủ để lấp đầy những vết thương đã in hằn lên trái tim cằn cỗi của Kozume Kenma?

Danh sách chương: