Đè Hay Bị Đè?/Text/ H [KookTae_KookV_GukTae]-(HopeMin_Namjin)

Đăng bởi: JiHyeKim156

Cập nhật: 21-12-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Fic : Đè hay bị đè? /Text/ H [KookTae_KookV_GukTae]-(HopeMin_Namjin) - Chuyện tình rối rắm giữa những con người ấp ủ ước mơ đào chính ... nhưng không thành công. Anh - Kim Taehyung - đối tượng muốn đảo chính, là nhân viên vừa được nhận vào công ty JJeiKei, anh có 1 ước mơ nhỏ nhoi, đó là được đè chủ tịch, ngày ngày anh quyết tâm cưa đổ chủ tịch để đè cậu, và câu chuyện bắt đầu. Cậu - Jeon Jungkook - đối tượng 'được đè', cuộc sống của 1 chủ tịch vốn sa hoa và nhàm chán, nhưng cho đến khi cậu biết có 1 nhân viên muốn đè mình, người ấy lại còn lớn hơn cậu 2 tuổi? cuộc sống của cậu trở nên thú vị từ đó. -và 1 số nhân vật phụ khác- Au : Pemie KookTae là chính ... HopeMin & Namjin là phụ ... Ngày viết/hoàn : 21/12/2018 - ?/?/?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: