Dị Giới Đại Ma Thần Full

Đăng bởi: bdctlp

Cập nhật: 15-07-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Theo đương đại xuyên việt đến Dị Giới, đã bắt đầu một đoạn không thể tưởng tượng nổi Dị Giới hành trình, luyện cấp đánh quái, mỹ nữ như mây. 《 Cực Nhạc Bảo Điển 》 đại thành ngày, là thành tựu tình dục Đại Ma Thần thời điểm. Hàng tỉ nô lệ phủ phục dưới chân, thành đàn tiểu thiếp làm bạn. Tu hành cũng là vì chặt đứt thất tình lục dục, mà hắn lại phản một con đường riêng mà đi, đem thất tình lục dục phát huy đến mức tận cùng, trở thành toàn bộ vũ trụ hiểu rõ nhất người người. Hỏi Thương Thiên, ai là thần? Ai là ma?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: