Đích nữ muốn hưu phu

Đăng bởi: titie123

Cập nhật: 11-11-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Vì hắn mà nàng bị chúng bạn xa lánh đã vậy sự trong sạch của mình cũng bị hủy đến nổi hàm oan mà chết. Ông trời thương xót cho nàng trọng sinh lần nữa vào chính mình lúc còn nhỏ , lần này nàng quyết tâm lấy lại những gì đã mất , đã kiên quyết nói với bản thân là không được trầm luân vào tình cảm nam nữ một lần nữa nhưng nàng cũng không trốn tránh được khi hắn vì nàng mà phả trả giá tất cả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: