Điền Viên Tiểu Đương Gia - Tô Tử Họa - XV, CĐ, KG, DN - cvt: tamquay

Đăng bởi: saya26

Cập nhật: 03-08-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Trùng sinh nông gia tiểu la lỵ, người nhiều sự nhiều cực phẩm nhiều; Cha mẹ là túi trút giận, tỷ đệ mấy người ai khi dễ. Ngày khả thế nào quá đâu? Chớ sợ chớ sợ, có cực phẩm linh tuyền cùng dị năng; Mang theo gia nhân bôn bậc trung, làm uy phong bát diện địa chủ bà! Tác giả tự định nghĩa nhãn: Bố y sinh hoạt, cực phẩm, tùy thân không gian Ấm áp, làm ruộng Độc giả ấn tượng: Ấm áp chủng điền văn (12), hảo xem (5), sinh hoạt hàng ngày (3)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: