[Đoản] [KNY] Hư vô

Đăng bởi: A02022000

Cập nhật: 14-09-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ta sinh ra nơi hư vô, biến mất cũng là hư vô. Mẫu chốt ký tự: Muumi Inari | Phối hợp diễn: Diệt quỷ chúng | khác: np, bg, ngược, đoản, ...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: