(Đồng nhân Harry Potter) [Edit] Cách để trưởng thành

Đăng bởi: _Cam_142

Cập nhật: 30-08-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Trích: Có người từng bảo với tôi rằng tôi rất giống mẹ. Tôi hỏi họ rằng chúng tôi giống nhau ở đâu. Họ liền bảo: "Ở sự mạnh mẽ và kiên cường." Thực ra tôi không mạnh mẽ, càng không kiên cường. Harry luôn bảo tôi rất trẻ con, cũng rất hay dỗi hờn vặt vãnh, tính tình chính là vô cùng tệ. Sau đó một lần nọ có người hỏi tôi: "Em làm sao có thể mạnh mẽ được như thế?" Tôi đáp: "Vì em là trẻ con. Vì em rất trẻ con nên em mới mạnh mẽ được." . . Thể loại: ĐN Harry Potter Pairing: Nói mất vui. P1: (Đồng nhân HP) Cách để trưởng thành P2: (Đồng nhân HP tiền truyện) Print out your life P/s: Mọi người thích đánh nhau là cp Harry hay Draco quá, nên là đổi văn án cho đỡ drama. Btw, mấy chap đầu sẽ hơi chán, cố gắng đọc càng lâu càng tốt nhé! Càng về sau sẽ càng thú vị hơn!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: