[Đồng Nhân HxH] Chrollo Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Đăng bởi: thienxumuadong

Cập nhật: 02-02-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Mạn Không Nguồn:mongthuycungs2.wordpress.com Thể loại: Đồng nhân Hunter, linh hồn chuyển hoán, ấm áp Converter: Lac_Vu + Tojikachan Editor: Tojikachan Số chương: 171 + 1 PN (149 + 23 PN)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: