[Fanfic] [Kuroken] [Haikyuu!]

Đăng bởi: LeCatte_DBH

Cập nhật: 08-06-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thêm một bộ oneshot nữa, nhưng lần này là về Kuroo x Kenma.

Danh sách chương: