Full (H) Đại Boss Có Quyền Ngược Em.

Đăng bởi: thuytinh103

Cập nhật: 26-07-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện có H Chú ý: Ngược như tên truyện đã nói, vì vậy nam9 có sự hồ đồ làm tổn thương nữ9 và nữ9 cũng ngốc nghếch, nhu nhược có chút yếu lòng, đa số ít sũng ngược te tua Dưới đây là list truyện của mình. Mong mọi người ủng hộ, tuyển tập gồm nhiều ngôn tình (Tự viết), kể về Tứ Đại Nam Thần, 4 Đại boss siêu quyền lực và tình yêu của mỗi người Chỉ mong truyện mình viết được 100 lượt đọc. 💚 Dưới đây là list truyện của mình. Mong mọi người ủng hộ, tuyển tập gồm nhiều ngôn tình (Tự viết), kể về Tứ Đại Nam Thần, 4 Đại boss siêu quyền lực và tình yêu của mỗi người Phần 1: Lão Đại Hoa Trạch Siêu trong truyện (Đại Boss Có Quyền Ngược em) Siêu ngược. (Đang ra chap) Phần 2: Lão tam Mộ Thiên Hàn trong truyện ( Đại Boss có Quyền Sủng Em) Siêu ngọt Phần 3: Lão nhị Phong Thượng Đằng (Đại Boss Có Quyền Ghét Em) Siêu ngược (đang ra chap) Phần 4: Lão tứ Ôn Thiếu Phàm( Đại Boss có Quyền Yêu Em) Siêu Ngọt (đang ra chap)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: