BJYX/hoàn | Lạc vào tim anh

Đăng bởi: Sheller_

Cập nhật: 01-03-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Nhưng Tiêu Chiến chấp nhận rủi ro. Những mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro luôn có cái hấp dẫn riêng của nó, cậu còn trẻ, cậu có thời gian, có cơ hội, sai thì làm lại, đúng thì coi như số cậu may mắn. Cậu thích người đàn ông này. Giống như chính hắn từng nói, cuộc đời ngắn như vậy, nếu đã yêu thích thứ gì, mất công suy nghĩ cân nhắc tới lui, chi bằng cứ mạnh dạn tiến lên thử xem. Suy nghĩ đơn giản một chút, chẳng phải tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức sao?" / hoàn / H+ / ngọt / HE / teenfic / --- stories about wangyibo and xiaozhan | by @Sheller_ | do not take out

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: