HoeHwan | Không chỉ là thoáng qua [ Chuyển Ver ]

Đăng bởi: -koowya

Cập nhật: 13-04-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Nếu sau này anh nhận ra anh yêu ai khác không còn là em. Hãy nói với em, em nhất định trả lại anh tự do" ____ «Write by Ju» Tác giả: BMjuly Couple gốc: Vkook Tình trạng bản gốc: Hoàn Couple chuyển: HoeHwan bắt đầu: 12/04/2019 hoàn: 03/06/2019 CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Nguồn: https://www.wattpad.com/story/99789204-vkook-kh%C3%B4ng-ch%E1%BB%89-l%C3%A0-tho%C3%A1ng-qua

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: