Hồng Miêu Lam Thố Và Những Cuộc Piêu Lưu Mới [ Chương 1 Quá Khứ Và Thử Thách ]

Đăng bởi: LeAnhMy2k5

Cập nhật: 01-10-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

đây là tiếp nối câu truyện ở phần 4 của thất kiếm anh hùng nội dung là mình tự nghĩ ra nên không nhận gạch đá ok Văn phong còn kém mong mọi người thông cảm Vẫn mong những lời nhận xét của mọi người

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: