hopemin • text • ❀ Thầy à?

Đăng bởi: -seakie

Cập nhật: 06-12-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Park Jimin đang gạ gẫm thầy chủ nhiệm! Nhưng Park Jimin chợt phát hiện... Lão thầy này thật khó ăn! cái text đầu tiên ấy, nhạt như nước ốc luôn, Thề! _(._.)_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: