|hopemin| what's wrong with you?

Đăng bởi: _hobiefool

Cập nhật: 27-08-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

hắn bị dở hơi hay sao ý, suốt ngày chỉ biết mê em thôi. ________ warning: lowercase, hơi tục:3, hơi nhạt và hơi nhảm, viết hoàn toàn vì mục đích giải trí (và thoả mãn nỗi cô dern buồn chán của cu gái ế sưng ế xỉa) chứ không có ý xúc phạm bất kì cá nhân nào. vui lòng trùm chăn hoan hỉ đọc, hông sao chép và đem đi nơi khác, không thì cu gái sẽ tổn thương lắm đó. thank you and enjoy it! start: 27/08/2020.

Danh sách chương: