HTKTXH

Đăng bởi: BabeMooie

Cập nhật: 24-06-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu 1: Sản xuất vật chất là gì? Tại sao nói sxvc là cơ sở tồn tại của xh loài người: 1.Sản xuất vc là: quá tình con ng' sd C2LĐ cải biến các dạng vc của TN để tại ra của cải vc nhằm thỏa mãn nhu cầu tồn tại và pt của mình. 2. Tại sao nói sxvc là cơ sở tồn tại của xh loài người: - Sx vc đã sáng tạo ra con ng' và XH loài ng' bởi vì qua LDDsx, con ng' có thể k ngừng hoàn thiện và pt để thoát khỏi loài động vật, tạo ra các QHsx tức là hình thành XH loài ng' khc hẳn vs của động vật. - SXvc là y/c khách quan cho sự duy trì XH - LĐ chính là cơ sở để hình thành các QHXH về nhà nc chính trị, PL, đạo đức... - SXvc là cơ sở cho sự tiến bộ XH. Câu 2: MQH biện chứng giữa LLSX và QHSX? Liên hệ vs LLSX và QHSX Việt Nam hiện nay: 1.MQH biện chứng giữa LLSX và QHSX: *LLSX: là n~ L2 nhờ đó con ng' tác động vào giới TN để tạo ra của cải vc, nó biểu hiện MQH giữa con ng' v...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: