(KHR)(All27?) Nhật Ký Của Vị Boss Trẻ Và Chàng Quản Gia

Đăng bởi: bongdemvotan

Cập nhật: 22-02-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: Nhược Yên Thể loại: Nhật Kí, KHR,.... Tình trạng: Hoàn Thành Tóm Tắt Tôi sẽ thay ngài gửi đến những con người đó hết thảy cảm xúc mà ngài đã phải trải qua.... Vị Boss đáng kính của tôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: