[KookV ABO]{H}Omega Của Jeon JungKook

Đăng bởi: Maknee95line

Cập nhật: 22-08-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Waring : trong truyện có H nếu ai dị ứng hoặc aniti BTS mời click back. ⚠⚠⚠⚠ Chuyển thể dựa trên Sayonara Alpha ~~~~~~~~ Đọc vui vẻ nha mọi người 😘😘😘😘

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: