[Liên tái] Độ linh sư

Đăng bởi: Kurein

Cập nhật: 09-03-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ở thành nội một cái thâm hạng lý, có một nhà nho nhỏ không chút nào thu hút "Tô ký hương chúc chỉ trát phô". Điếm chủ là một gã tái nhợt thanh niên, ngày thường vị này Tô lão bản chính là bán một ít hương chúc chỉ trát, cũng rất ít có người biết được hắn thực tế là một gã độ linh sư, một đôi ngân mâu có thể nhìn thấy thiên đạo, nhìn thấu quỷ thần, mà hắn chức trách đó là chuyên môn độ dẫn này bồi hồi vu nhân gian không chịu rời đi vong hồn...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: