Lời Hứa ( MinHwan ) [ Drop]

Đăng bởi: love_bangwan

Cập nhật: 25-06-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cậu yêu anh , anh yêu chị ta Còn chị ta chỉ yêu đống tài sản của anh Anh vì chị ta mà mắng cậu , đuổi cậu đi Cậu vì anh mà chịu tổn thương , đau đớn

Danh sách chương: