[MinYoon] Dâu Tây và Những Điếu Thuốc Tàn

Đăng bởi: h_serena

Cập nhật: 12-03-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Nhưng dâu tây và những điếu thuốc, luôn mang hương vị của em" A MinYoon songfic inspired by Strawberries & Cigarettes by Troye Sivan Cover credit: Pinterest

Danh sách chương: