(Nalu)Hứ ,fairy tail sao chỉ là lũ rác rưởi

Đăng bởi: lucynatsulove11

Cập nhật: 12-07-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Lucy và natsu bị mọi người trong hội ghets bỏ và duổi ra khỏi hội và như thế là nào thì mọi người vào đọc nhé

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: