Ngài công tước và chàng kị sĩ đen. [Kuroken]

Đăng bởi: concakhoto

Cập nhật: 21-06-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thì tôi chợt nghĩ ra cái fic au hoàng gia cho otp to bự của tôi. ngoài Kuken ra còn có Levyaku, kagehina hay bokuak,...chắc đợt này KhÔNg dROp đâu. kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....kHôNg dROp.....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: