Người ra đi để lại trái tim đã héo tàn...

Đăng bởi: tuti222200

Cập nhật: 17-04-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

mùi máu tanh nồng nặc nó cứ bám víu tôi mãi qua từng giất mơ máu... tất cả... kết khúc thật rồi Mùi hoa tử đằng? Chị shinobu... - đừng lo chị vẫn ở đây mà Ừ... Chị vẫn còn ở đây... Thì em vẫn sẽ sống Nhưng... Là sống thay phần của chị...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: