[Nhiên Vãn] [QT] Nhất mộng Nam Kha [Hoàn]

Đăng bởi: CeciliaVanQuynh

Cập nhật: 30-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Già Nam Chi Đồng. Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục. Couple: Nhiên Vãn [Đạp Tiên quân x Sở phi] Số chương: 11 Chính văn 1 Phiên ngoại. Thể loại: SE chính văn HE phiên ngoại, siêu ngược. Summary: 0.5x kiếp trước sư tôn Tư thiết: Sư tôn cùng sư muội đổi tim Ngược ngược ngược Truy thê hoả táng tràng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: