Nương Tử, Ta Yêu Em - Đại Ngu Hải Đường

Đăng bởi: NgocLan1103

Cập nhật: 12-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Xích Ma ĐL @xickmadl Triệu Tiểu Đường: "Quận chúa, ngươi vì sao vẫn khăng khăng đòi ta? Dù sao ta..." Ngu Thư Hân: "Ý ta đã quyết, ngươi đừng hòng ngăn cản." Triệu Tiểu Đường: "..." ----- Triệu Tiểu Đường: "Ngươi ngày đó biết ta là nữ nhi, sao vẫn quyết định..." Quyết định đâm đầu vào vậy? Ngu Thư Hân: "Vì sao tướng công là nữ nhi, ta lại không thể cưới? Nếu không phải ta làm vợ của ngươi, thì đừng hòng là người khác." "..." "Còn chuyện gì thắc mắc?" "Nương tử, ta yêu em!" Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: