Quản gia và tiểu thư ? (thất kiếm anh hùng ngoại truyện)

Đăng bởi: nekoiunalu

Cập nhật: 02-01-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mk viết ra truyện này do mk thik cặp hồng miêu x lam thố mà thấy ít ng lm về cặp này nên mk sẽ sáng tác thêm !!! Về nhân vật thuộc quyền sở hữu của mk nên đừng ý kiến (phiền lắm ><) truyện do mk tự nghĩ ra 100% k đạo nha ! Truyện có thể nhiều phần , có thể 1 phần nên đừng hỏi mk về phần tiếp theo ! Theo hứng viết thoi ạ Ok lets'go->

Danh sách chương: