sfddsfsdf

Đăng bởi: mraone

Cập nhật: 18-08-2010


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

VƯƠNG GIA LƯƠNG (HẮC LONG GIANG) - HỒ VINH HOA (THƯỢNG HẢI ) (HẬU THẮNG) GIẢI CÁ NHÂN TOÀN TRUNG QUỐC 1980 TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI MÃ CỤC CỜ TưỚNG hiện đại mà xét về mặt khai cục đã đạt được thành tựu hơn hẳn người xưa , nhất là Đương đầu Pháo - Bình Phong mã : " Lỗ Ban tiến công - Mặc tử phòng thủ ", lại càng phong phú , nhiều vẻ . Còn những tác phẩm cờ tướng thì hầu như đều lấy 2 loại khai cụ trên làm trọng điểm nghiện cứu . Nhưng do qui luật này dần dần bị mọi người nắm được nên trong thi đấu những năm gần đây tỉ lệ giành phần thắng có xu hướng tụt xuống . "Cùng tất biến , biến tất thống", tỉ lệ các Khai cục bị xem thường tăng lên , trong đó 2 loại KC được mọi người chú ý là "Tiên Nhân Chỉ lộ " và " Phản Cung Mã " . Dưới dây là 1 ván cờ khai cục bằng Tiên Nhân Chỉ Lộ trong m,, giải toàn TQ gần đây . Từ trình độ khai cục trong giai đoạn hiện nay , qui luật của khai cục này dcc mọi người nắm dcc hơn ít nhiều so với Pháo đầu -Bình Phong Mã . Diều này đòi hỏi chúng ta cố gắng khai...

Danh sách chương: