*shin soukoku fanfic* Tình Yêu Đến Từ Một Phiá

Đăng bởi: KoaChan1

Cập nhật: 03-01-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nếu như Aku yêu Atsu, Atsu yêu Dazai và Atsu nghĩ Aku cũng yêu Dazai. ( Dazai vs Chuuya thì hạnh phúc vs nhau)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: