Song sinh ác ma - Dục Hiểu

Đăng bởi: bai_hu

Cập nhật: 30-11-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Source : https://kinzie3012.wordpress.com/2012/11/30/bl-song-sinh-ac-ma-duc-hieu/ Tên truyện: Song sinh ác ma Tác giả: Dục Hiểu Thể loại: hiện đại, incest thúc chất, niên thượng công, song tính, sinh tử, cao H, nhất thụ nhị công, HE Tình trạng: hoàn [VIP] Á Văn án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không biết chính mình? ! trong đó một khốn kiếp còn làm bộ hảo tâm học trưởng đến tiếp cận chính mình lừa gạt chính mình cảm tình? ! nguyên lai hết thảy đều là hai cái khốn kiếp lạt mềm buộc chặt xiếc...... Chính mình căn bản chính là bị lưỡng Ác Ma cháu đùa giỡn ...... Ngạo kiều tạc mao...... Hậu quả thực nghiêm trọng...... 01. Hai cái đại phôi đản "Các ngươi không cần khi dễ Ninh Ninh." "Hắn là đệ đệ của ta, các ngươi ai còn dám khi dễ hắn ta liền tấu các ngươi." Hai cái bộ dạng giống nhau như đúc khả ái tiểu nam hài lúc này chính mở ra hai ta...

Danh sách chương: