[SooShu]- Series Kẹo và Cà Phê

Đăng bởi: enddie_todo

Cập nhật: 16-06-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Những mẩu chuyện ngọt như kẹo và đắng như cà phê của SooShu" Hãy đọc và đoán xem cái kết sẽ là kẹo ngọt hay cà phê đắng nào.UVUL!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: