Soukoku

Đăng bởi: Arytan0103

Cập nhật: 16-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mình không nghĩ ra tên hay nên đặt thế này cho nó ngắn gọn súc tích. Câu chuyện này nói về nhà này sau khi trở thành bạn bè. Là bạn bè thôi, chưa làm người yêu đâu. Mà truyện có hơi ngược Chuuya đó. (Dài quá (・∀・)) .

Danh sách chương: