[Taegyu - songsfic] Mầm, chồi, lá

Đăng bởi: pearltese

Cập nhật: 02-08-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây là đài tiếng nói Taegyuist, ngày hôm nay bạn Nhã lại tiếp tục gặp mặt mọi người và viết tiếp, ngắn thôi, không hẳn là vì một lý do gì cả. ☆ story feat musiz.

Danh sách chương: