|Teenfic Conan| Mối quan hệ rắc rối

Đăng bởi: VanKieu9420_

Cập nhật: 18-09-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mối quan hệ này thực sự rất rắc rối... Nhưng nếu nghĩ đơn giản thì chỉ có mấy chữ.... Em là người anh yêu 𝒩𝒽𝒶̂𝓃 𝓋𝒶̣̂𝓉 𝓉𝓇ℴ𝓃ℊ 𝒻𝒾𝒸 𝓀𝒽ℴ̂𝓃ℊ 𝓉𝒽𝓊ℴ̣̂𝒸 𝓋ℯ̂̀ 𝒦𝒾ℯ̂̀𝓊. ℱ𝒾𝒸 ℊ𝒾𝒶̉ 𝓉𝓊̛ℴ̛̉𝓃ℊ, 𝓋𝒾ℯ̂́𝓉 𝓋ℴ̛́𝒾 𝓂𝓊̣𝒸 đ𝒾́𝒸𝒽 𝓅𝒽𝒾 𝓁ℴ̛̣𝒾 𝓃𝒽𝓊𝒶̣̂𝓃. Bookcover by @waybyisabyi thuộc @_DongNhanTeam_DNT_

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: