Thanh kiếm ta mang( TKAH)

Đăng bởi: duonglinhtrucz123

Cập nhật: 16-04-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sau khi Phong long bị diệt, Phượng Hoàng đảo thái bình ngũ hiệp Phượng Hoàng lên đường đến Tam đài cát lấy ngọc Tịnh Nguyên. một câu truyện mới được mở ra.

Danh sách chương: