[𝔹𝕠𝕜𝕦𝔸𝕜𝕒] Thất tịch không mưa

Đăng bởi: _soushi_

Cập nhật: 04-09-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Couple chính: Bokuto x Akaashi Couple phụ: Konoha x Komi Tags: hơi OOC, Tokyo, Uni-students!AU, có vài chi tiết nhỏ không thực tế ((chuyển ver từ chính fic cùng tên dành cho YoungDong mình từng viết))

Danh sách chương: