Thiên Thần full

Đăng bởi: pykarai

Cập nhật: 26-12-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phá nát tinh thần. Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung. Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu? Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào? "Thiên Thần" - kể lại chính là một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người con gái của Thần bị nguyền rủa. Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?81319-Huyen-Huyen-Thien-Than-Hoa-Tinh-Dan-Luc-New-Q2-C-130#ixzz2GAkmihlB

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: