time lapse | trans

Đăng bởi: suicd-blxn

Cập nhật: 01-10-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bản dịch phi lợi nhuận và đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác‼︎ (*) kĩ thuật chụp ảnh tức thời

Danh sách chương: