[ToG] 1001 Câu Chuyện Của BaamKoon - AllKoon

Đăng bởi: Freys27

Cập nhật: 10-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Các đoản ngắn về AllKoon/ BaamKoon/ Koonbot trong Tower of God. Mình bias Koon, ship bất chấp kể cả crackship, thường sẽ là BaamKoon, WangKoon, EduanKoon, HatsuKoon, AllKoon. Không bao gồm Koon Maria và nhân tố R. Lưu ý: OOC. Tác giả: Phiễn Họa. (Freys27)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: