|tog||baamkhun| stardust.

Đăng bởi: asteria_32

Cập nhật: 29-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

bruh cuối cùng thì mình cũng chịu viết cái gì đó không phải switch. *warning • baamkhun baamkhun baamkhun điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. và tin mình đi, nó là baamkhun. • lowercase. • rất rất rất ngắn. • rất ooc, vì mình viết cái này dựa trên một mối tình của mình hai năm trước mà mình chẳng thể buông bỏ. nên có lẽ nó sẽ có gì đó tiếc nuối lắm. cho cả aguero, cả baam và cả mình. • slight angst. • đã warning, read with your own risk. *xin đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây.

Danh sách chương: