|tog||khunbaamkhun| ethereal.

Đăng bởi: asteria_32

Cập nhật: 21-05-2020


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

quắn quá i cản't stop *warning: • khunbaamkhun, switch, không phân biệt seme uke. • lowercase. • plot_là_cái_gì_cơ. • ngắn thấy mẹ. • soft soft soft. • có vài chi tiết ảo diệu như cắn cần sinh ra từ trí tưởng tượng của mình, không phải canon. • như mọi lần, rất ooc. • tên fic và nội dung không liên quan đến nhau nổi một chữ. • đã warning, read with your own risk. *xin đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây.

Danh sách chương: